Likwidacja kwartalnego rozliczania podatku VAT przez niektóre podmioty

Od 1 stycznia 2017 r. ograniczono możliwość składania deklaracji VAT za okresy kwartalne. Podmioty niebędące małymi podatnikami utraciły możliwość kwartalnego rozliczania podatku VAT. W 2017 r. małymi podatnikami są podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w 2016 r. kwoty 5.157.000 zł.

Podatnicy, którzy rozpoczną działalność w 2017 r. nie będą mogli rozliczać się kwartalnie. Taką możliwość będą mieli dopiero po dwunastu miesiącach począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja, jeśli spełnią warunki, aby ich uznać za małych podatników.

Dodatkowo z przepisu przejściowego art. 15 ustawy nowelizującej wynika, że podatnicy, którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni po 30 września 2016 r., muszą składać deklaracje miesięczne począwszy od 1 stycznia 2017 r., chociaż w IV kwartale 2016 r. rozliczali się kwartalnie.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 01 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 2024) 

Wykorzystano materiały:

www.inforfk.pl

 

Marzena Ryterska-Chyła

KPODR Minikowo

tel. 52 386-72-17