Deklaracje VAT składane elektronicznie

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady składania deklaracji VAT oraz informacji podsumowujących.

Od rozliczenia za styczeń lub I kwartał 2017 r. wprowadzono obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, który dotyczyć będzie podatników:

1) obowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE,

2) którzy są dostawcami lub nabywcami towarów lub świadczącymi usługi, objęte mechanizmem odwróconego obciążenia,

3) obowiązanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej za dany rok, dla więcej niż 5 pracowników.

Natomiast w stosunku do pozostałych podatników obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2018 r.

Obecnie obowiązują wzory deklaracji VAT-7 wersja 17, natomiast VAT-7K wersja 11.

Deklaracje VAT można wysyłać przez system e-deklaracje dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Od rozliczenia za styczeń 2017 r. informacje podsumowujące w obrocie krajowym VAT-27 oraz informacje podsumowujące o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT-UE można składać jedynie:

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- za okresy miesięczne.

W związku ze zmianami dostosowano dotychczasowe wzory informacji do nowych przepisów wprowadzając wersję 2 informacji VAT-27 oraz wersję 4 VAT-UE. Natomiast poprzednie wzory informacji podsumowujących będzie można stosować, ale nie dłużej niż do rozliczenia za czerwiec 2017 r. i tylko do rozliczeń za okresy miesięczne.

Niezłożenie deklaracji oraz informacji podsumowującej w formie elektronicznej podlega karze grzywny jak za wykroczenie skarbowe – obecnie minimum 200 zł.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 01 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 2024)

Wykorzystano materiały:
www.inforfk.pl

 

Marzena Ryterska-Chyła

KPODR Minikowo

tel. 52 386-72-17